Dokončení 2.NP

Druhé nadzemní podlaží jsme dokončili v listopadu 2023.